--> 32 Degrees


I'm sorry I don't capture moments, I make them.
like
god
like
WAVE
like
CALM
like
SERIE A
like
FIONA
like
threegods:

1.
like
manga
like
Miss Africa Sumy
like
WAVE
like
'13 Fiona!
"   If you can’t practice what you preach, then at least preach what you practice   "
-Don Ajiri
like
FIRST SHOT ON 650D
like
STUDIO
like
10km
like
gOD